Frederik Claeys
 

LEZINGEN 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> data 2021 worden nog aangevuld <<

VOORDRACHTEN

Een blik op de (nabije) toekomst

 

Heel wat boeiende uitdagingen liggen in het vooruitschiet. Te beginnen bij de klimaatproblematiek: zal de wetenschap het oplossen en kunnen we dan voortdoen zoals we bezig zijn? Worden we straks allemaal 120 jaar? Hoe kan ons onderwijs meegaan met de tijd? Genetische modificatie en A.I. creëren mogelijkheden maar ook ethische vragen. Volgt een dodelijker en besmettelijker virus dan covid-19? Wordt kweekvlees de norm? Wat met onze privacy in tijden van digitale oorlogen? Verschuiven de mondiale machtsblokken? Verandert blockchain ons dagelijks leven? Overleven religies de 21e eeuw? Idem wat betreft de particratie en de democratie... En hoe als individu omgaan met al die onzekerheden en veranderingen? Brandend actuele vragen, want de toekomst begint... vandaag.

Stapvoets Wijzer Worden
[filosofische pelgrimstocht]

 

Beklijvend reisverhaal van een vader van twee. Na een topjaar als festivalorganisator dringt een burn-out zich op. Het is tijd om afstand te nemen en te herbronnen. Als ongelovige Thomas twijfelt Frederik richting Compostela te stappen. Spreekt de van oorsprong heidense weg tot zijn verbeelding? Tot het laatste moment weet hij niet waar zijn tocht zal eindigen. In Frankrijk slaapt hij bij mensen thuis of in zijn anderhalfpersoonstentje. In Spanje zetten de talrijke ontmoetingen met backpackers hem aan tot een onderzoek naar de diverse beweegredenen. Aan de Portugese kust is hij opnieuw alleen. Hij houdt halt bij de zeelijn, mét opgeladen batterijen en vrij uitzicht op de toekomst. Met enthousiasme en humor deelt Frederik nu zijn anekdotes en levenslessen. Daarbij gunt hij ons een blik in zowel zijn eigen ziel, als in die van de maatschappij.

Van onrust naar gemoedsrust
[Hoe levenskunst u kan helpen]

 

Als volwassenen volgen we nog vaak de wensen van onze opvoeders of van de omgeving. Tot het begint te wringen en de grote levensvragen bovendrijven. We vinden echter geen antwoorden meer in (dogmatische) religies en op school leerden we veel, behalve te leven. Hoe omgaan met tegenslag, afwijzing, verlies, schaamte, schuld? Wat met de (on)zin van het leven? Waarom is het zo moeilijk gelukkig te zijn? De eerste en meteen grootste stap is loskomen van geïnternaliseerde boodschappen, afweermechanismen, conditioneringen en slachtofferdenken. Het is het proces naar écht volwassen worden: je gemoed is niet langer afhankelijk van externe oorzaken. Een relatie is geen noodzaak meer, maar een surplus. Het is de weg van lijden naar leiden. Van wantrouwen naar vertrouwen. Van onrust naar gemoedsrust. Frederik reikt handvaten aan en beroept zich hiervoor op zowel eigen ervaringen als de meesterlijke voorschriften van bekende levenskunstenaars: van oost tot west, van vroeger tot nu.

Burn-out als wake-up call [alles over de burn-outepidemie]

 

Burn-outs en andere identiteitscrisissen zijn signaalgevers. Wanneer de weg doodloopt, rijst de vraag: waar kom ik vandaan? Wat nu? Het is een uitnodiging tot bevrijding, tot autonomie, kortom tot langdurig geluk (gemoedsrust). Ofwel nemen we die uitnodiging aan, dat is de moeilijke en onzekere weg, ofwel kiezen we voor het gemakkelijke, het vertrouwde: we blijven ter plaatste trappelen en worden op den duur verbitterd. Zegt een burn-out dan niks over de maatschappij? Zeker wel, we bekijken ook wat daar foutloopt en waarom we massaal tegen onze grenzen aanlopen. Het positieve hiervan: we bereiken sneller dan ooit de top van Maslow zijn behoeftenpiramide. Welkom.
Wetenschappelijk onderbouwd, legt ervaringsdeskundige Frederik de oorzaken, symptomen en remedies uit. Daarbij geeft hij ondermeer praktische leef- & werktips waar iederéén baat bij heeft. En uiteraard: vragen staat vrij. De lezing is bedoeld voor zij die zich afvragen waarom zovelen opbranden, voor wie (bijna) in een burn-out zit, of iemand in zo'n situatie kent.

Sleutels tot geluk

 

Er wordt zoveel over geluk gesproken en naar geluk gezocht. Het is de meest universele en tijdloze zoektocht die er bestaat. Tijdens deze voordracht gaan we uitgebreid in op de meest cruciale denk- & omgevingsfactoren. Wat maakt ons (on)gelukkig? Hoe vrede hebben met wat is? Waarom is het zo moeilijk gelukkig te zijn? Welke relaties dragen bij tot ons mentale welzijn? Geluk bij een zwaar ongeluk: kan dat? En is het überhaupt mogelijk gelukkig door het leven te wandelen of is het realistischer om 'gewoon' een tevreden leven te leiden? Veel vragen, maar nog veel meer antwoorden tijdens deze uiteenzetting over wat iedereen in essentie probeert te bereiken.

Praktische Psychologie

 

Waarom doen we wat we doen? En wat kunnen we daaraan doen? Zijn we een speelbal van onbewuste processen of helpen inzichten het aantal dwaalsporen te minderen? Is het mogelijk ons eigen gedrag en dat van anderen in een juiste context te plaatsen en zo tot meer begrip en mildheid te komen? We bekijken tijdens deze sessie veel voorkomende denkfouten, waanbeelden en onbewuste mechanismen. Een handige voordracht omdat naast zelfkennis, mensenkennis het begin is van alle wijsheid!

Cursus: Levenskunst

 

Langlopende cursus voor wie zichzelf wil bijscholen op vlak van levenskunst of zijn/haar kind (16+) in de leer wil laten gaan. Wat aan bod komt, hangt af van de duurtijd van de reeks en van de eventuele interesses van de cliënt. Prijskaartje: 80 euro per sessie. Kostprijs op verplaatsing = extra tijd vanuit Gent. Via Zoom of FaceTime kan ook.

LEZINGEN 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REACTIES